KHÁI NIỆM

Bài Viết Nổi Bật

Chuyên Môn

Từ Điển Dù Lượn

Bước vào thế giới dù lượn cũng gần giống việc học một ngôn ngữ mới vậy, có vô vàn các khái niệm hiện tượng tương tác biến hoá với nhau khôn lường, để giải thích hiện tượng này lại cần kiến thức về khái niệm khác vân vân. Hồi tôi mới tìm hiểu về dù, cũng chỉ ước gì có một cuốn từ điển đầy đủ nhất, dễ hiểu nhất, tiện lợi nhất để cứ hễ có khái niệm gì không biết có thể lên tra … This is it! Hãy dùng chức năng search của Browser để tìm kiếm từ khoá cho nhanh nhé!

Read More »
Chuyên Môn

Dù Bay

Bước vào thế giới dù lượn cũng gần giống việc học một ngôn ngữ mới vậy, có vô vàn các khái niệm hiện tượng tương tác biến hoá với nhau khôn lường, để giải thích hiện tượng này lại cần kiến thức về khái niệm khác vân vân. Hồi tôi mới tìm hiểu về dù, cũng chỉ ước gì có một cuốn từ điển đầy đủ nhất, dễ hiểu nhất, tiện lợi nhất để cứ hễ có khái niệm gì không biết có thể lên tra … This is it! Hãy dùng chức năng search của Browser để tìm kiếm từ khoá cho nhanh nhé!

Read More »